İmplant Tedavisi

Hangi durumlarda implant yapılabilir?

Dişlerinizin sadece çiğnememizi değil konuşmamızı, görünüşümüzü hatta kişisel karizmamızı da etkileyen bir organımız olduğu unutulmamalıdır.

Tek diş eksikliği, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsizlik durumlarında implant uygulanabilir.

Kimlere  implant uygulanabilir?

 • Normal bir yara iyileşme kapasitesine sahip,
 • Ağız hijyenini iyi Yeterli miktarda ya da yeterli miktara ulaştırılabilecek potansiyelde sağlıklı kemik yapısına sahip,
 • İmplant yapımı için sakınca teşkil eden sistemik hastalıkları (şeker hastalığı, ileri derecede kemik erimesi vb.) olmayan herkese, implantuygulanabilir.

İmplant uygulamasının avantajları nelerdir?

İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. İmplantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Sağlam dişlerimizin protez yapmak amacıyla kesilmemesi elbette çok önemli bir avantajdır.Ayrıca implantlar diğer protez seçeneklerine  oranla çok daha uzun ömürlüdür.

Özellikle diş eksikliklerine bağlı olarak sabit protez kullanma şansını yitirmiş hastalarımızda ya da kemik erimesine bağlı olarak total protezlerinin ağızlarında sabit durmamasından şikayetçi olan hastalarımızda ilk akla gelecek alternatif implant tedavisi olacaktır.

Zira yaşam standartlarının gelişmesine bağlı olarak uzayan insan ömrü, pek çoğumuzu  ileri yaşlarda da belirli bir yaşam konforunu talep eder duruma getirmiştir. Yine genç yaşlardan itibaren hareketli (takıp çıkartılabilen) protezler kullanmak yine hiç birimizin arzu edeceği bir şey değildir. İşte tam da bu noktada implantlar bize büyük bir tedavi  alternatifi sunar.

Diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır. İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının ya da doğuştan gelen diş eksikliklerinin  neden olduğu fizyolojik ve psikolojik  sorunlara kesin ve sağlıklı bir  çözüm imkanı da sunmaktadır.

Oral Implantoloji nedir?

Kaybedilen dişlerin yerine tedavi amacı ile yerleştirilen ve organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan, kemik dokusu ile birleşimini tamamladıktan sonra da doğal  bir diş gibi iş görebilen, titanyumdan yapılmış; plak, vida ve çivilere implant denir.

İmplant üzerine yapılan diş, doğal dişiniz gibi görünür, doğal performans gösterir.

İmplant insanlık tarihi kadar eskilere dayanan bir uygulamadır. Tarihin çeşitli dönemlerinde insanlar, çene kemiği üzerine diş görevini görecek parçalar monte etmeyi bir çözüm olarak görmüşlerdir.

Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir.

Kök, silindir ya da vida şeklinde biçimlerindirilen titanyum, özel birtakım işlemlerden geçirildikten (özel tasarım asitleme, lazerle pürüzlendirme vb.) sonra dental implant olarak kullanıma hazır hale gelmektedir. Bu işlemler implantın kalitesini belirler.

Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda, fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına sebep olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemler söz konusu olur.

Tedavi hedeflerimiz nelerdir?

 • İmplantlar ve bunlardan destek alan implant üstü protezler ile her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesidir.
 • Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesi
 • Birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine, implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesi.
 • Tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılması mümkün değildir.
 • İmplant her yaşta uygulanabilir mi?
 • Evet. Yalnızca, gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir.
 • Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar.

Bütün diş implantları başarılı mıdır?

İmplantların başarısı için genel sağlığın iyi olması, yani yeterli “iyileşme potansiyeli” olması, doğru teşhis konulması ve implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir. Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılmış olması gereklidir. Ayrıca, çok fazla sigara içilmesi ve/veya aşırı alkol kullanılması başarıyı olumsuz etkileyecektir. Yukarıdaki faktörlere bağlı olarak

İmplantların kullanım ömürleri ne kadardır?

İlk hastalar, otuz yıldan fazla bir süredir implantlarını başarı ile kullanmaktadırlar. Bu süre, genel sağlık durumu, implantın günlük bakım ve temizliği gibi birkaç değişkene bağlıdır. Yine de başka her türlü tıbbi müdahalede olduğu gibi, prensip olarak, hayat boyu garanti vermek implant başarısı %90-100 arasında değişebilir.

İmplantın yapılmasının mümkün olamadığı durumlar;

Bazı bedensel rahatsızlıklar veya engeller nedeniyle implant yapılması sakıncalı olabilir. Bunlar:

 1. İleri derecede kemik erimesi
 2. Önemli kalp rahatsızlıkları
 3. Kan pıhtılaşma sorunları
 4. Romatizmal hastalıklar
 5. Aşırı düşkün olmak ve benzeri durumlar
 6. Diabet (şeker hastalığı) olan hastalarda; kontrol altında olmayan ve diabetin düzenli seyretmediği durumlarda
 7. Çenedeki kemik yapısının uygun olmaması, yetersiz veya anatomik olarak riskli olması
 8. Hastanın cerrahi işlemlere yatkın olmaması  (aşırı korku, endişe)
 9. Hastanın maddi durumunun iyi olmaması  (Pahalı bir işlem olması)
 10. Hastanın implant sonrası oral hijyenini (ağız temizliğini) tam olarak sağlayamayacağı durumlar.

Eğer tedavi başarısız olursa? 

İmplant çok basit bir girişim ile çıkartılabilir ve yeri kendiliğinden iyileşir.

İmplantlar vücut tarafından reddedilir mi?

İmplantlar çoğunlukla titanyum denilen biyolojik uyumlu maddelerden yapılmaktadır. Titanyum canlı bir madde olmadığı için, kalp ve böbrek transplantasyonlarında olduğu gibi bir antijen – antibody reaksiyonu oluşturmaz.. Bu nedenle bir “doku reddinden” söz edilemez.

Kanser riski var mıdır?

Tıp ve diş hekimliği dünyasında diş implantlarının kansere neden olduğunu gösteren tek bir örnek bile yoktur.

Diş implantları kozmetik nedenlerle uygulanır mı?

Diş implantlarının temel uygulama alanı diş eksikliğinin giderilmesidir. Diş eksikliği giderilirken kozmetik iyileşmeler de elde edilebilir.

Bir garanti verilebilir mi?

Yapılan bilimsel çalışmalarda implant başarısının %90-100 arasında değiştiği gösterilmiştir. Ancak her tür tıbbi müdahalede olduğu gibi implantlar için de garanti vermek mümkün değildir. Ancak kliniğimizde tedavi başarısını artırmak için gerekli koşullar son derece özenle bir araya getirilir.

Tedavi başarımızı belirleyen temel kriterlerimiz nelerdir ?

Öncelikle vaka seçimi yani doğru endikasyonun koyulması tedavi başarısı için ilk şarttır.

 • Doğru protetik planlama
 • Klinik şartların uygunluğu (gerekli cerrahi malzeme ve sterilizasyon koşullarının hazır olması)
 • Yeterli cerrahi becerinin gösterilmesi
 • Yıllara ve çok sayıda vakaya bağlı olarak, klinik güvenilirliği kanıtlanmış implant markalarının tercih edilmesi .
 • Ve üst yapı (implant üstü protez ) yapılırken de aynı özenin ve becerinin  sürdürülmesi .
 • Tedavi başarımızı yüksek tutan temel kriterlerimizdir.

İmplant Pahalı bir tedavi midir?

İmplant uygulamaları bir dizi karmaşık ve uzun süreli işlemleri gerektirir. Dolayısıyla rutin diş hekimi hizmetlerinden daha yüksek bir harcama da gerektirirler. İmplant tedavileri tamamlanan hastalarda yapılan bir araştırmada, hastalar yaptıkları yatırımın karşılığını aldıklarını ve gerekirse aynı şeyi tekrar yaptıracaklarını belirtmişlerdir.

Operasyon sırasında ve sonrasında bir rahatsızlığım olacak mı?

Operasyon lokal anestezi ve sedasyon ile hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda genel anestezi de uygulanabilir. Operasyondan sonra herhangi bir diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya şiş olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerle rahatlıkla giderilebilir.

Yerleştirme operasyonu ve protezin tamamlanması ne kadar sürer?

Cerrahinin süresi yerleştirilecek implant sayısına ve hastanın koşullarına bağlı olarak yarım saat ile birkaç saat arasında değişebilir. Operasyondan sonra, implant ile kemiğin kaynaşması için (osseointegrasyon) 3-6 ay kadar beklenir. Daha sonra bu implantlar üzerine, birkaç seans süren bir uygulama ile protezler yerleştirilir.

Bir diğer seçenek ise, ufak bir maliyet farkını göze alarak uygulanabilecek aktif yüzeyli implantlardır. Kaynaşma  (osseointegrasyon) süresini 2 haftaya indiren dolayısıyla çok daha kısa sürelerde protez yapımına imkan veren bu yeni tür implantlar da hastalarımızın zaman kısıtlılığına bağlı olarak tercih edilebilir.

Bazı uygun koşulların sağlanabildiği durumlarda hiç beklemeden de protez yapılabilmektedir.

Çağdaş diş hekimliğinin bütün olanaklarının kullanıldığı bu protezler birer mühendislik harikasıdır.